اواپراتور مکعبی فین 6

اواپرتور مکعبی فین 6 نیک دارای تنوع مدل مختلف در بازه 10+ تا 40ـ درجه سانتیگراد و با توان‌های برودتی مختلف تولید می‌شود. اواپراتورهای سری

مشاهده »
اواپراتور مکعبی فین 7

اواپراتور مکعبی فین 4.2

اواپرتور نیک دارای 60 مدل مختلف در بازه 10+ تا 40ـ درجه سانتیگراد و با توان‌های برودتی مختلف تولید می‌شود. اواپراتورهای سری NBC دارای کویل

مشاهده »