اواپراتور مکعبی فین 12

اواپراتورهای مکعبی شکل با فاصله فین 12 میلیمتر شرکت آرشه‌کار به دلیل فاصله زیاد و تراکم بسیار پایین که باعث جلوگیری از برفک و یخ‌زدگی

مشاهده »

اواپراتور مکعبی فین 9

اواپراتورهای مکعبی شکل با فاصله فین 9 میلیمتر شرکت آرشه به دلیل فاصله زیاد و تراکم پایین که باعث جلوگیری از برفک و یخ‌زدگی می‌شود

مشاهده »

اواپراتور مکعبی فین 6.5

اواپراتورهای مکعبی شکل با فاصله فین 6.5 میلیمتر شرکت آرشه به دلیل  تراکم بالای فین که باعث افزایش راندمان اواپراتور می‌شود جهت سردخانه‌های بالای صفر

مشاهده »

اواپراتور HICT

به دلیل کوچک بودن بعضی از سالن‌های تونل­ انجماد، نیاز به اواپراتورهایی با طول کمتر احساس می‌گردد تا اواپراتور فضای کمتری ار اتاق را اشغال

مشاهده »

اواپراتور HCFC

در برخی شرایط خاص، نیازمندیم از اواپراتور با طراحی متفاوتی استفاده نموده تا حداکثر حجم اتاق مورد مصرف قرار گیرد. شرکت آرشه کار پیش تر

مشاهده »